Samfunnsansvar

Bærekraftig produksjon står høyt på vår agenda. Vi jobber aktivt for å opptre ansvarlig overfor andre mennesker og la etisk hensyn være førende ved valg av materialer og samarbeidspartnere i leverandørkjeden. Vi er en liten aktør på markedet, men ønsker ut i fra våre forutsetninger og tilgjengelige ressurser å ta tak i utfordringer i egen leverandørkjede.

Det er motiverende å se hvordan både små og store valg påvirker produktets livssyklus. Vi har fokus på bærekraft både i design- og produksjonsfasen, men vi ønsker samtidig å ivareta og legge til rette for bærekraftig forbruk. Det betyr at vi i tillegg til å ta de riktige valgene av materialer og innsatsfaktorer har vi et ansvar for å legge til rette for at du som forbruker enkelt kan få reparert din jakke hvis du trenger det. På sikt er vårt ønske og mål å bidra med gode og spennende løsninger for redesign og resirkulering av produkter som ikke lenger brukes.

Fleischer Couture har utarbeidet Policy for bærekraftig forretningspraksis som skal sikre at virksomheten respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vår Policy for bærekraftig forretningspraksis hjelper oss til å handle i tråd med våre verdier og følge etiske standarder som betyr mye for oss og våre kunder. Vår bærekraftsstrategi og operasjonelle mål er knyttet til FNs bærekraftsmål, verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling. Fleischer Couture jobber aktivt med bærekraftsmålene. Hovedfokus er på FNs bærekraftsmål nr 12 som skal sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Last ned vår Policy for bærekraftig forretningspraksis.

Hassle-free shopping

Free exchanges or hassle-free returns

Fast delivery

We ship the next day

Free shipping

For orders over 500 NOK

Join our newsletter