Samfunnsansvar

Bærekraftig produksjon står høyt på vår agenda. Vi jobber aktivt for å opptre ansvarlig overfor andre mennesker og la etisk hensyn være førende ved valg av materialer og samarbeidspartnere i leverandørkjeden. Vi er en liten aktør på markedet, men ønsker ut i fra våre forutsetninger og tilgjengelige ressurser å ta tak i utfordringer i egen leverandørkjede.

Det er motiverende å se hvordan både små og store valg påvirker produktets livssyklus. Vi har fokus på bærekraft både i design- og produksjonsfasen, men vi ønsker samtidig å ivareta og legge til rette for bærekraftig forbruk. Det betyr at vi i tillegg til å ta de riktige valgene av materialer og innsatsfaktorer har vi et ansvar for å legge til rette for at du som forbruker enkelt kan få reparert din jakke hvis du trenger det. På sikt er vårt ønske og mål å bidra med gode og spennende løsninger for redesign og resirkulering av produkter som ikke lenger brukes.

Fleischer Couture har utarbeidet retningslinjer som er vår rettesnor og hjelper oss med handle i tråd med våre verdier og følge etiske standarder som betyr mye for oss og våre kunder. Våre etiske standarder er samlet i selskapets Code of Conduct. Retningslinjene favner bredt og samler de krav vi jobber mot å tilfredsstille for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Dette er selve grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

Last ned vår Code of Conduct her