Samfunnsansvar

Bærekraftig produksjon står høyt på vår agenda. Vi jobber aktivt med å opptre ansvarlig overfor andre mennesker og la etisk hensyn være førende ved valg av materialer og samarbeidspartnere i leverandørkjeden. Vi er en liten aktør på markedet men ønsker ut i fra våre forutsetninger og tilgjengelige ressurser å ta tak i utfordringer i egen leverandørkjede.

Fleischer Couture har utarbeidet retningslinjer som hjelper oss å handle i tråd med våre verdier og følge overholdelse av etiske standarder. Våre etiske standarder er samlet i selskapets Code of Conduct.

Fleischer Couture er medlem av Initiativ for Etsik Handel (IEH). IEH er en medlemsorganisasjon og Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder.

Gjennom design og materialvalg jobber vi bevisst mot å lage holdbare produkter som har lang levetid slik at klærne kan vare i mange år. Dette gjenspeiles i vår grunnleggende filosofi om klassisk tidsuavhengig design med fokus på bruk av naturlige kvaliteter som merinoull, silke, cashmere, babyalpaca og gåsedun. Å mimimere egen miljøpåvirkning er en viktig del av vårt samfunnsansvar!

Les mer om materialvalg og dyrevelferd her

Last ned vår Code of Conduct.