Hennes Konfeksjon

Strandgata 29
9600 Hammerfest
+47 91 62 12 23